تخفیف دوره

دوره های امور اداری

رشته های امور اداری

دوره آموزش اتوماسیون اداری

۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۶۲,۰۰۰ تومان۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور اداری

دوره کارمند دبیر خانه

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور اداری

دوره آموزشی کارمند اداری

۳,۳۱۶,۰۰۰ تومان۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور اداری

دوره مسئول دفتر

۴,۰۷۰,۰۰۰ تومان۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور اداری

دوره کارشناس امور اداری

۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان

دوره های حرفه ای فناوری اطلاعات

با آموزش های این دوره ها، می توانید جذب بازار کار شوید و یا بصورت شخصی مشغول به کار شوید.حوزه فناوری اطلاعات یکی از پرطرفدارترین و البته  آینده دارترین حوزه های شغلی در ایران و سراسر جهان می باشد.

دوره های حرفه ای فناوری اطلاعات

با آموزش های این دوره ها، می توانید جذب بازار کار شوید و یا بصورت شخصی مشغول به کار شوید.حوزه فناوری اطلاعات یکی از پرطرفدارترین و البته  آینده دارترین حوزه های شغلی در ایران و سراسر جهان می باشد.

دوره های امور بازرگانی و مالی

رشته های امور مالی و بازرگانی

مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری در بورس

۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

دوره تحلیلگر تکنیکال بورس

۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۵۸,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

دوره انبارداری

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

دوره حسابداری بهای تمام شده

۳,۳۴۹,۰۰۰ تومان۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

دوره رایانه کار مالی

۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

دوره آموزش مالیات و عوارض ارزش افزوده

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

دوره حسابدار فروش

۳,۲۵۹,۰۰۰ تومان۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

آموزش حسابداری صنعتی درجه یک

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

دوره آموزش حسابداری صنعتی درجه 2 ویژه هنرستان

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

ضمانت نامه و شرایط آموزش در مجتمع آموزشی تجلی:

پس از اتمام دوره تا یک سال آینده در صورتی که به مشکلی بر خوردید و یا احساس کردید که خوب یاد نگرفته اید می توانید دوباره در کلاس ها به رایگان شرکت کنید و مشکلاتتان را حل کنید.