دپارتمان شبکه و الکترونیک

ICDL-1

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دپارتمان شبکه و الکترونیک

ICDL-2

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

دپارتمان شبکه و الکترونیک

ICDL-3

۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان

دپارتمان شبکه و الکترونیک

افترافکت از مبتدی تا پیشرفته

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دپارتمان شبکه و الکترونیک

اکسل پیشرفته

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دپارتمان شبکه و الکترونیک

اکسل مقدماتی

۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان

دپارتمان شبکه و الکترونیک

اموزش تایپ و تند زنی

۶۰۰,۰۰۰ تومان

دپارتمان شبکه و الکترونیک

برنامه نویسی ++c

۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان

دپارتمان شبکه و الکترونیک

برنامه نویسی متلب

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان

دپارتمان شبکه و الکترونیک

بوت استرپ web 2

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دپارتمان شبکه و الکترونیک

پکیج گرافیک حرفه ای ویژه بازار کار

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دپارتمان شبکه و الکترونیک

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

تماس بگیرید