دوره آموزش مدیریت رفتار سازمانی

۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 60 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

مخاطبین این دوره مدیران سازمان ها می‌باشند.