دوره جاوا اسکریپت

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 50 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

پیش نیاز این دوره  مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی میباشد .