آموزش برنامه نویسی سی شارپ

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 60 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

پیش نیاز این دوره  ICDL می باشد.