آموزش حسابداری مقدماتی یا عمومی ویژه هنرستان

۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش دوره حسابداری مقدماتی یا عمومی  ویژه هنرستان:

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان ۸ نفر به بالا 50 ساعت
هفته ای دو جلسه  هر جلسه  3 ساعت
این دوره پیش نیاز  لازم ندارد.

پیش نیاز دوره حسابدار ، دوره ی کمک حسابدار است.

  • قیمت محصول در خرید اقساطی، بصورت اقساط ماهانه محاسبه شده است.