دوره حسابداری حقوق و دستمزد

۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 50 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

پیش نیاز  این دوره : دوره کمک حسابدار میباشد

  • قیمت محصول در خرید اقساطی، بصورت اقساط ماهانه محاسبه شده است.