دوره کاربرد اکسل در حسابداری

۲,۶۵۳,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 25 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

پیش نیاز  این دوره : کمک حسابدار یا حسابداری عمومی مقدماتی میباشد.

تمامی کلاس ها به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار میشود.