آموزش برنامه نویسی سی پلاس پلاس ++c

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا  60 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

پیش نیاز این دوره  مقدمه ای بر الگوریتم و بر نویسی می باشد.