دوره آموزشی اکسل مقدماتی و پیشرفته

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 30 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

این دوره پیش نیاز  ندارد.