کاربر گرافیک رایانه ای با فتوشاپ

۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره تا سه نفر 34 ساعت 17 جلسه ی 2 ساعته

هفته ای دو جلسه

هزینه ی دوره 5 میلیون و 280 هزار تومان