پکیج گرافیک حرفه ای ویژه بازار کار

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : تعداد کاراموزان سه نفر 60 ساعت 20 جلسه

هفته ای دو جلسه و هر جلسه 3 ساعت

هزینه ی دوره 10 میلیون و 800 هزار تومان