نقشه کشی با اتوکد

۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : 24 جلسه 2 ساعته در کل 48 ساعت امیزش

اقساط 2 ماهه ترمی 4 میلیون و 200 هزار تومان

قیمت : 8 میلیون و 790 هزار تومان