لباس جلسی بچه گانه دوز

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • در 12 جلسه 2.5 ساعته در کل 30 ساعت اموش با الگو و دوخت
  • اقساط سه ماهه ترمی 4 میلیون تومان
  • قیمت این دوره 12 میلیون تومان