عکاسی صنعتی تبلیغاتی با دوربین

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شامل 10 جلسه 2 ساعته در کل 20 ساعت اموزش