طراحی لباس زیر زنانه جامع

تماس بگیرید

  • مدت دوره : تا سه نفر 157 ساعت 52 جلسه و جلسه ی 3 ساعته حدود شش ماه هفته ای یک جلسه
  • اقساط شش ماهه هر ترم 3 میلیون و 500 هزار تومان
  • هزینه ی نقدی دوره با 20% تخفیف 29 میلیون و 200 هزار تومان