دوره خیاط لباس زیر زنانه

تماس بگیرید

  • مدت دوره : تا سه نفر 100 ساعت 34 جلسه و هر جلسه 3 ساعت حدود چهار ماه هفته ای دو جلسه
  • اقساط چهار ماهه ترمی شش میلیون تومان
  • هزینه ی دوره با 20% تخفیف 20 میلیون تومان