دوره خیاطی بدون الگو

تماس بگیرید

  • مدت دوره : تا سه نفر 72 ساعت 18 جلسه 4 ساعته حدود چهار ماه
  • اقساظ پنج ماهه ترمی 3 میلیون تومان
  • هزینه ی نقدی دوره با 20% تخفیف 13 میلیون و 800 هزار تومان