برنامه نویسی متلب

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان

در 18 جلسه 2 ساعته در کل 36 ساعت اموزش

قیمت 6 میلیون و 480 هزار تومان