اموزش تایپ و تند زنی

۶۰۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره برای سه نفر یک جلسه ی سه ساعته

هزینه ی دوزه 600 هزار تومان