اموزش الگو و برش و دوخت

۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  • مدت دوره برای سه نفر 21 جلسه 3 ساعته در کل 64 ساعت هفته ای یک جلسه
  • اقساط 5 ماهه ترمی 2 میلیون و 700 هزار تومان
  • قیمت این دوره 12 میلیون و 800 هزار تومان