افترافکت از مبتدی تا پیشرفته

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره برای سه نفر 72 ساعت 36 جلسه

هفته ای دو جلسه و هر جلسه 3 ساعت

هزینه ی دوزه 13 میلیون تومان