آموزش طراحی لباس پیشرفته

تماس بگیرید

  • مدت دوره : 93 ساعت  31 جلسه 3 ساعته هفته ای یک جلسه
  • در اقساط پنج ماهه هر ترم 3میلیون و 720 هزار تومان
  • هزینه ی نقدی دوره با 20% تخفیف 12 میلیون و 790 هزار تومان