بازگشت

آکادمی تجلی دوره های خوش نویسی تحریری را آموزش می دهد.
هر ترم هشت جلسه
روزهای شنبه و سه شنبه
ساعت ۱۶ الی ۱۸ ( حضور مربی در آموزشگاه )
شامل همه گروه های سنی ، بدون محدودیت جنسی
شماره تماس جهت هماهنگی:
☎️۲۲۸۸۵۳۲۰_۲۳
📱۰۹۹۱۶۳۰۰۱۲۰
#آکادمی
#تجلی
#آموزش
#خط
#خط_تحریری