آموزشگاه تجلی،تجلی گر علم و فن آموزی

image0
جمعی از دانش آموختگان آموزشگاه تجلی

تعدادی از دانش آموختگان برتر آموزشگاه فنی حرفه ای تجلی

محمدولی نظری

دانش آموخته دوره ICDL با نمره 95

پویا نشاط

دانش آموخته دوره برنامه نویسی پایتون و جنگو با نمره 95

ناصر کنشلو

دانش آموخته دوره دوره پریمیر با نمره:۱۰۰

الهه شوری

دانش آموخته دوره ICDL با نمره 100

امیرحسین دلدار

دانش آموخته دوره ICDL با نمره100

ساناز تیموری

دانش آموخته دوره ICDL با نمره 98

هادی یزدانی

دانش آموخته دوره ICDL با نمره 95

رقیه چنارانی

دانش آموخته دوره ICDL با نمره 95

فرزاد آروان

دانش آموخته دوره ICDL با نمره95

عبدالباسط ظهورا

دانش آموخته پدوره برنامه نویسی پایتون و جنگوبا نمره ۹۷

قادر قلیچ

دانش آموخته دوره ICDL با نمره95

محمدمهدی روزبه

دانش آموخته دوره ICDL با نمره100

رادین رهنما راد

دانش آموخته دوره ICDL با نمره 95

ماهان اعظم منش

دانش آموخته دوره ICDL با نمره100

معصوم فتح الله پور

دانش آموخته دوره اکسل مقدماتی با نمره 100

سپیده عبدی

دانش آموخته دوره حسابداری ویژه بازار کار با نمره 100

دینا فرزانه پور

دانش آموخته دوره ICDL با نمره 98

مهتا رضوانی

دانش آموخته دوره ICDL با نمره 95

فاطمه مرادی

دانش آموخته دوره ICDL با نمره 100

رادین بهزادمنش

دانش آموزش دوره سخت افزار نمره 100

مژگان گودرزی

دانش آموخته دوره فتوشاپ با نمره 100

سیدمرتضی شجاعی

دانش آموخته دوره فتوشاپ با نمره 100

عمران شاهی

دانش آموخته دوره ICDL با نمره 98

آزاده سمیع

دانش آموخته دوره ICDL با نمره 98

زهرا عطاریان

دانش آموخته دوره ICDL با نمره 97

دینا فرزانه پور

دانش آموخته دوره ICDLبا نمره 98

الهه مرادی

دانش آموخته دوره ICDL با نمره 98

آرزو انصاری

دانش آموخته دوره ICDL با نمره 98